Aktivitetskalender - arkiv

Nedan återfinns deadlines för ett antal kompositionstävlingar, bidragsordningar, residens och stipendier, samt datum för större festivaler inom samtida musik.
Därtill finns ett antal Projektstöd och Residens utan deadline, med löpande ansökan.

Det finns även handledningar i projektfinansiering att läsa hos Statens Musikverk och Nordisk Kulturfond. Förslag på fler tävlingar, projektbidrag, residens, stipendier och festivaler sändes till kansli@fst.se

Samtliga beskrivande texter är hämtade från respektive webplats.

Mobilitetsstöd Kulturkontakt Nord

Projektfinansiering

Mobilitetsstödet är ett rese- och vistelsestöd för resor inom Norden och Baltikum....

Stockholms stad kulturstöd upp till 50 000 kronor

Projektfinansiering

Kulturstöd - ett stöd för publika verksamheter och program

...
 

Kulturrådet Turnébidrag till fria musikgrupper

Projektfinansiering

Kulturrådet ger bidrag till professionella fria musikgruppers nationella och internationella turnéer.

 

...
 

Kulturrådet Arrangörer projektbidrag

Projektfinansiering

Kulturrådet fördelar projektbidrag till arrangörer som verkar för att presentera professionell musik för allmänheten.

...

EU-STÖD MED FOKUS PÅ INTEGRATION

Projektfinansiering

Mot bakgrund av den rådande situationen i Europa har Europeiska kommissionen och medlemsstaterna fattat beslut om en ny stödform 2016 inom EU-programmet Kreativa Europa....

Fondet for Dansk-Svensk Samarbejde

Projektfinansiering

Fondet har til formål at bidrage til øget forståelse og samarbejde mellem Danmark og Sverige på kulturelle og andre områder. Til fremme af dette formål vil fondet bl.a....

Nordiska Kulturfonden

Projektfinansiering

Nordiska kulturfonden stödjer samarbete om konst och kultur mellan de nordiska länderna.

...
 

NORDBUK (Nordiska barn- och ungdomskommittén)

Projektfinansiering

NORDBUK stöder barn och ungas egna projekt och har upprättat ett program för detta ändamål....

Kulturrådet: Verksamhetsbidrag till fria musikgrupper

Projektfinansiering

Kulturrådet fördelar årligen verksamhetsbidrag till professionella fria musikgrupper.

...

Stockholms stad kulturstöd 50 000 kronor - 350 000 kronor

Projektfinansiering

Kulturstöd - ett stöd för publika verksamheter och program

...

Normkritisk Innovation Vinnova

Projektfinansiering

Samhällsförändring kommer med dem som är steget före sin samtid....

Stockholms stad kulturstöd upp till 50 000 kronor

Projektfinansiering

Kulturstöd - ett stöd för publika verksamheter och program

...

Stockholms stad kulturstöd upp till 50 000 kronor

Projektfinansiering

Kulturstöd - ett stöd för publika verksamheter och program

...

Mobilitetsstöd Kulturkontakt Nord

Projektfinansiering

Mobilitetsstödet är ett rese- och vistelsestöd för resor inom Norden och Baltikum....

Konstnärsnämnden Internationellt Kulturutbyte

Projektfinansiering

Konstnärsnämnden kan ge bidrag till internationellt kulturutbyte....

Kulturbryggan Startstöd

Projektfinansiering

Syfte

  • att stödja framväxten av konstnärligt eller kulturellt nyskapande idéer i ett tidigt skede,
  • att stödja utvecklingen av projekt som på sikt kan skapa förutsättningar för n...
 

Kulturbryggan Genomförandestöd

Projektfinansiering

Syfte

  • att stödja förverkligandet av konstnärligt eller kulturellt nyskapande projekt,
  • att stödja projekt som på sikt kan skapa förutsättningar för nyskapande former av konst oc...

Stockholms stad kulturstöd belopp över 350 000 kronor

Projektfinansiering

Kulturstöd - ett stöd för publika verksamheter och program

...

Kulturrådet Samverkan med Komponister

Projektfinansiering

Bidraget är avsett att stimulera beställning av nya verk och anställning av komponister.

...

Letterstedtska föreningen

Projektfinansiering

Letterstedtska föreningens uppgift är att befordra gemenskapen mellan de fem nordiska länderna på industrins, vetenskapens och konstens områden....

 

Kulturrådet Fonogramstöd

Projektfinansiering

Kulturrådet ger bidrag till produktion, distribution och marknadsföring av fonogram....

Kulturkontakt Nord Kompetensutveckling

Projektfinansiering

Stöd till Kompetensutveckling är en del av Kultur- och konstprogrammet och kan ges till projekt inom alla kulturfält och konstarter....

 

Kulturkontakt Nord Produktionsinriktad verksamhet

Projektfinansiering

Stöd till Produktionsinriktad verksamhet är en del av Kultur- och konstprogrammet och kan ges till projekt inom alla kulturfält och konstarter....

Kreativa Platser

Projektfinansiering

Under perioden 2016–2018 kommer Kulturrådet att fördela 100 miljoner kronor till projekt som genomför kulturverksamheter i samverkan med lokala aktörer....

Kulturkontakt Nord Nätverksstöd

Projektfinansiering

Nätverksstöd är en del av det Nordisk-baltiska mobilitetsprogrammet för kultur....

Pages