Projektfinansiering

Utvecklingsstöd från Stockholm stad 50000 kr - 350000 kr

2019-05-24

Du kan söka utvecklingsstöd för insatser som har potential att leda till en innovation och/eller utvecklar kulturlivet i Stockholm. Insatserna ska leda till konstnärlig förnyelse, nya samarbeten eller spridning av kulturupplevelser till fler. 

Krav för att få utvecklingsstöd

En ideell förening, ekonomisk förening, aktiebolag, kommanditbolag, stiftelser och enskild firma kan söka utvecklingsstöd. Du som söker ska ha din huvudsakliga verksamhet eller bas i Stockholms stad.

Stödet ges till insatser som antingen:

 • Främjar och stimulerar förnyelsearbete, utforskande och experiment inom kulturlivet
 • Leder till samarbeten och/eller spridning av kulturupplevelser till fler
 • Har tydligt inslag av kulturell och konstnärlig förnyelse

Om din ansökan gäller kulturprogram och publik verksamhet som föreställning, konsert, utställning och kostnader i samband med programmet/verksamheten ska du istället söka kulturstöd.
Kulturstöd

Inom vilka områden kan du få stöd?

Du kan få stöd inom de här områdena:

Uppgradering

 • Uppgradering av nödvändig teknisk utrustning för att kunna genomföra ett konstnärligt program
 • Utveckling och/eller nyskapande av arbetsmetoder, tekniker och/eller annat arbetsmaterial

Kompetensutveckling

 • Samordnad och kompetensstärkande insats för flera aktörer inom områden så som ekonomi, marknadsföring, distribution, logistik, jämställdhet och mångfald

Etablering

 • Etablering av verksamhet, nätverk eller koncept

Förstudier

 • Idéutveckling eller förstudier som är fristående från produktion

Innovation eller annan utvecklingsinsats

 • Konstnärliga experiment med tidsbegränsad försöksverksamhet
 • Insatser som utvecklar konstnärliga metoder, processer och nätverk
 • Förnyelse av produktionsform, arbetssätt och/eller organisering

 

Se Stockholms stads hemsida för mer information och ansökningsförfarande.

 

Ansökningsdatum och besked för 2019

Observera att din ansökan ska vara inne via e-tjänst senast klockan 12.00 (lunchtid) på ansökningsdatumet.

För ansökan med belopp till och med 50 000 kronor
Sök senast 5 april - Besked 28 maj

För ansökan med belopp över 50 000 kronor och upp till 350 000 kronor
Sök senast 24 maj - Besked 9 september

För ansökan med belopp över 350 000 kronor
Sök senast 8 mars - Besked 19 juni
Sök senast 23 augusti - Besked 11 december