Stipendier

Svenska Kyrkans Kulturstipendium

2014-05-15

Stipendier till nyskapande kulturarbeten om livsfrågor

Varje år utlyser Svenska kyrkan fem kulturstipendier på sammanlagt 500 000 kronor inom konstområdena litteratur, musik, film, bildkonst och teater.

Kulturtipendierna ska uppmuntra till nyskapande arbeten om tro- och livsfrågor, och utbyten mellan kulturutövare och kyrka. Stipendierna kan sökas av konstnärer inom alla konstformer, eller av församlingar och institutioner inom Svenska kyrkan i samarbete med kulturarbetare.

I bedömningen av projekten är konstnärlig kvalitet och existentiell relevans mest avgörande. Därefter värdesätts strävan mot nya samverkansformer och långsiktig utveckling av dessa.

Den sammanlagda stipendiesumman uppgår till 500 000 kronor. I linje med Svenska kyrkans särskilda satsning på barn och unga ser vi gärna projekt som berör unga människors liv.