Stipendier

Stockholms stads kulturstipendium

2021-02-01

Stockholms kulturnämnd delar varje år ut 20 kulturstipendier inom olika konstformer. Stipendiet är på 40 000 kronor och kan sökas av enskilda personer.
 

Vem kan söka kulturstipendium?

Du kan söka stipendiet om du

  • är utbildad inom ett konstnärligt yrke eller har dokumenterad erfarenhet
  • har varit verksam i Stockholm det senaste året
  • är mantalsskriven i Stockholms kommun
  • inte har fått Stockholms kulturstipendium under de tre senaste åren
     

När och hur ansöker du?

Du kan söka stadens kulturstipendier under en begränsad period varje år. Ansökningsomgången för kulturstipendier 2021 öppnar den 15 december och stänger den 1 februari 2021 klockan 15.00. Du gör din ansökan via Stockholms stads e-tjänst.

När du skickar in din ansökan kan du bifoga fotografier av verk, CD-skivor, musik- eller videokassetter, skrifter eller böcker.

Du kan bifoga tre bilagor till din ansökan i e-tjänsten. Bilagorna kan endast bifogas vid ett tillfälle. Du måste därför spara dina bilagor i samma mapp eller på skrivbordet på din dator så att du kan bifoga samtliga bilagor på samma gång.
 

Beslut om kulturstipendierna

Bedömningen om vem som tilldelas ett stipendium baseras på vad konstnären ifråga har tillfört Stockholms kulturliv under det senaste året.

Beslut fattas av kulturnämnden i maj.