Projektfinansiering

Stockholms stad: Stöd till konstnärlig produktion och kulturarrangemang (belopp upp till 400 000 kronor)

2022-09-23

Stöd till konstnärlig produktion och kulturarrangemang kan sökas av professionella kulturaktörer som bedriver sin verksamhet yrkesmässigt.

Du kan söka stöd inom alla konstområden för publika program och arrangemang samt konstnärlig produktion som leder till publika program.

Stödet ges till aktivitet eller verksamhet som

  • utforskar ett konstnärligt område
  • utvecklar konstnärlig kvalitet
  • tillgängliggör kulturarv
  • har särskild betydelse för Stockholms konst- och kulturliv
  • främjar samarbeten
  • prövar nya arbetsmetoder och nya sätt att möta eller involvera publik
  • stärker internationellt konstnärligt samarbete och programutbyte
  • stärker, utvecklar och förmedlar kunskap om de nationella minoriteternas språk och kultur.

Ditt program eller arrangemang ska vara öppet för alla och äga rum i Stockholms stad.