Projektfinansiering

Stockholms stad: Stöd till eget skapande, demokrati och folkbildning

2021-08-27

Är du med i en kulturförening som skapar och genomför olika kulturaktiviteter och arrangemang? Då kan du söka kulturstöd till eget skapande, demokrati och folkbildning.

Stödet kan sökas av:

  • kulturföreningar
  • organisationer med verksamhet inom kultur och eget skapande
  • arrangörer av kulturprogram.

Du kan söka stöd för:

  • aktivitet eller verksamhet där målgruppen är deltagare eller medskapare
  • aktivitet eller verksamhet som främjar eget skapande, delaktighet, folkbildning eller egen organisering
  • aktivitet eller verksamhet som stärker, utvecklar eller förmedlar kunskap om de nationella minoriteternas språk och kulturella uttryck
  • aktivitet eller verksamhet som vilar på demokratisk grund
  • aktivitet eller verksamhet utan vinstsyfte.

Aktiviteten ska vara öppen för alla och ska äga rum i Stockholms stad.