Stipendier

Stockholms stad kulturstipendier

2015-02-15

Stockholms kulturnämnd delar varje år ut 20 kulturstipendier inom bildkonst, teater, dans, film, foto, illustration, konsthantverk, musik och litteratur. Stipendiet är på 25 000 kronor och kan sökas av enskilda personer. 

Vem kan söka?

Du kan söka stipendiet om du

  • är utbildad inom ett konstnärligt yrke eller har dokumenterad erfarenhet
  • har varit verksam i Stockholm det senaste året
  • är mantalsskriven i Stockholms kommun
  • inte har fått Stockholms kulturstipendium under de tre senaste åren

När och hur ansöker du?

Ansökan för 2015 öppnar 15 december 2014 till 1 februari 2015. Du kan då söka via e-tjänst (som aktiveras först den 15 dec) eller skicka in en blankett. Blanketten finns tillgänglig här på hemsidan den 15 december.

När du skickar in din ansökan kan du bifoga fotografier av verk, CD-skivor, musik- eller video­kassetter, skrifter eller böcker. 

Ansökan skickas till 
Kulturförvaltningen/Kulturstrategiska staben
Box 16113, 103 22 Stockholm