Call for scores

SOUND @ NISSAN - CALL FOR SUBMISSIONS!

2016-02-20

Konstnärer och andra intresserade inbjuds att samarbeta i en serie av ljud promenader, workshops, installationer och performance.

Harp Art Lab genomför ett nytt konstprojekt 2016: Ljud vid Nissan.
Målet är att använda ljudkonsten som verktyg i stadsutvecklingsprojektet Tullkammarkajen - ett nytt bostadsområde som ska byggas längs Nissan i Halmstad 2020. Den nya stadsdelen kommer bestå av blandad bebyggelse med övervägande delen bostäder (600 st) och ska bli den "framtida portalen till Halmstad vid vattnet"

Läs mer här:
http://www.harpartlab.se