Deployment Roll / Fredrik Gran / 2021-12-02 19:30 | Föreningen svenska tonsättare

Deployment Roll / Fredrik Gran / 2021-12-02 19:30

Datum: 2021-12-02 19:30 (uruppförande)
Tonsättare / Grupp / Medverkande: Fredrik Gran
Plats: MontrealMMR, CIRMMT527 Sherbrooke Street West, QC, H3A 1E3 Montreal, CA
Info:

Architek percussion (CA)
live@cirmmt Performance Series