abstraktes alphabet / Johan-Magnus Sjöberg / 2021-07-26 19:30 | Föreningen svenska tonsättare

abstraktes alphabet / Johan-Magnus Sjöberg / 2021-07-26 19:30

Datum: 2021-07-26 19:30 (uruppförande)
Tonsättare / Grupp / Medverkande: Johan-Magnus Sjöberg
Plats: LundLunds domkyrkaLund, SE
Info:

Elin Eriksson, sopran

Marie Åström, cello

Robert Bennesh, orgel framför detta fyrsatsiga verk till texter av Miriam Tag