Tornio (Flows) / https://www.madeleineisaksson.com/sv/verk/tornio-flows / 2021-09-01 00:00 | Föreningen svenska tonsättare

Tornio (Flows) / https://www.madeleineisaksson.com/sv/verk/tornio-flows / 2021-09-01 00:00

Datum: 2021-09-01 00:00 (uruppförande)
Tonsättare / Grupp / Medverkande: https://www.madeleineisaksson.com/sv/verk/tornio-flows
Plats:
Info:

Tornio (Flows) beställdes av Norrbottens Kammarorkester inför 400-jubiléet av den idag finska staden Tornio, ett projekt som också inkluderar jubileumsstäderna Piteå och Luleå.