Open Mind / Rolf Martinsson / 2021-04-29 19:00 | Föreningen svenska tonsättare

Open Mind / Rolf Martinsson / 2021-04-29 19:00

Datum: 2021-04-29 19:00 (uruppförande)
Tonsättare / Grupp / Medverkande: Rolf Martinsson
Plats: MalmöMalmö LiveMalmö, SE
Info:

Malmö Symphony Orchestra / Robert Trevino, conductor