Capsuled time / Madeleine Isaksson / 2021-03-22 20:00 | Föreningen svenska tonsättare

Capsuled time / Madeleine Isaksson / 2021-03-22 20:00

Datum: 2021-03-22 20:00 (uruppförande)
Tonsättare / Grupp / Medverkande: Madeleine Isaksson
Plats: StockholmFolkoperanStockholm, SE
Info:

Septetten Capsuled time (2021), beställningsverk för ensemble Norrbotten NEO, kan betraktas som klangstycke där slagverket har en framträdande roll, stundtals tillsammans med pianot. Verktiteln hänvisar till komponerad musikalisk tid som omsluter olika tidsrörelser och stämningar.

Madeleine Isaksson