Lukaspassionen / Rolf Martinsson / 2021-03-14 00:00 | Föreningen svenska tonsättare

Lukaspassionen / Rolf Martinsson / 2021-03-14 00:00

Datum: 2021-03-14 00:00 (uruppförande)
Tonsättare / Grupp / Medverkande: Rolf Martinsson
Plats: DalbyDalby KyrkaDalby, SE
Info:

Lisa Larsson, Dalby Kammarkör och ensemble, Anita Andersson