Songs on Poems by Emily Dickinson / Rolf Martinsson / 2021-01-24 00:00 | Föreningen svenska tonsättare

Songs on Poems by Emily Dickinson / Rolf Martinsson / 2021-01-24 00:00

Datum: 2021-01-24 00:00 (uruppförande)
Tonsättare / Grupp / Medverkande: Rolf Martinsson
Plats: SundsvallTonhallenSundsvall, SE
Info:

Lisa Larsson, soprano, Thomas Schuback, pianist