Winterreise / Ragnar Grippe / 2020-12-05 22:00 | Föreningen svenska tonsättare

Winterreise / Ragnar Grippe / 2020-12-05 22:00

Datum: 2020-12-05 22:00 (uruppförande)
Tonsättare / Grupp / Medverkande: Ragnar Grippe
Plats: StockholmSveriges RadioStockholm, SE
Info:

Elektroniskt i P2