Moln / Magnus F Andersson / 2020-11-22 15:00 | Föreningen svenska tonsättare

Moln / Magnus F Andersson / 2020-11-22 15:00

Datum: 2020-11-22 15:00 (uruppförande)
Tonsättare / Grupp / Medverkande: Magnus F Andersson
Plats: StockholmEric EricsonhallenKyrkslingan 2, 111 49 Stockholm, SE
Info:

Respons Sinfonietta, dir. Torbjörn Nilsson