Walzer-Gesänge Op. 6 by Alexander von Zemlinsky / Alexander von Zemlinsky, Instrumentation Rolf Martinsson / 2024-07-05 00:00 | Föreningen svenska tonsättare

Walzer-Gesänge Op. 6 by Alexander von Zemlinsky / Alexander von Zemlinsky, Instrumentation Rolf Martinsson / 2024-07-05 00:00

Datum: 2024-07-05 00:00 (uruppförande)
Tonsättare / Grupp / Medverkande: Alexander von Zemlinsky, Instrumentation Rolf Martinsson
Plats: KarlskronaLyckå Chamber Music Festival, MarinmuséumKarlskrona, SE
Info:

Lisa Larsson, soprano / Zemlinsky Quartet