In Memoriam 1791 sopra Requiem di W.A. Mozart / Olov Franzén / 2022-02-25 19:00 | Föreningen svenska tonsättare

In Memoriam 1791 sopra Requiem di W.A. Mozart / Olov Franzén / 2022-02-25 19:00

Datum: 2022-02-25 19:00
Tonsättare / Grupp / Medverkande: Olov Franzén
Plats: HaarKleines Theater HaarCasinostrasse 6, Haar, DE
Info:

Ingår i Winterkonzert 2022 med Prinzregenten Ensemble München, dir. Armando Merino