Projektfinansiering

Nordiska Kulturfonden

2014-04-01

Nordiska kulturfonden stödjer samarbete om konst och kultur mellan de nordiska länderna.

Et projekt skal have en tydelig nordisk dimension, for at kunne tildeles støtte af Nordisk Kulturfond. Fonden støtter derfor projekter, som tematiserer og udvikler det nordiske kultursamarbejde, og hvor projektets nordiske indhold er betragteligt.

For at opfylde kravet om en nordisk dimension, skal et projekt som minimum involvere tre nordiske lande (Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige og Færøerne, Grønland og Åland), og projektet skal have karakter af samarbejde, udveksling og/eller interaktion.

Ud over de tre nordiske lande, kan projektet samarbejde med partnere i lande uden for Norden.