Projektfinansiering

Nordisk kulturkontakt: Kultur- och konstprogrammet

2022-09-12

Programmet beviljar stöd till projekt inom alla konst- och kulturområden i alla projektfaser: förarbete, produktion, framförande och spridning. Däremot kan du inte ansöka om stöd för aktiviteter som redan genomförts.

Stöd kan sökas för projekt som satsar på kultur- och konstproduktioner och kreativt arbete samt för att organisera och genomföra projekt som utvecklar kompetens inom konst- och kulturfältet. Stödet kan beviljas för alla slags kostnader som är direkt kopplade till projektet.

Projekt kan beviljas:

  • upp till 7 000 EUR utan annan finansiering
  • upp till 40 000 EUR med minst 30 % medfinansiering
  • upp till 100 000 EUR med minst 50 % medfinansiering

Alla som är aktiva inom kultur- och konstfältet kan söka, så länge projektet uppfyller programmets kriterier och förverkligas i samarbete mellan partners från minst tre länder, varav minst två är nordiska. Som nordiska länder räknas i sammanhanget Norge, Danmark, Sverige, Island, Finland, Åland, Färöarna och/eller Grönland.

Sökande kan vara:

  • individer
  • grupper
  • organisationer, institutioner och företag