Projektfinansiering

Musikverket 2018:2 - stöd till det fria professionella musiklivet

2018-09-10

Musikverket främjar ett varierat musikaliskt utbud präglat av konstnärlig förnyelse och hög kvalitet. I uppdraget ingår att ge ekonomiskt stöd till nyskapande samarbetsprojekt i musiklivet. Stödet bidrar till gränsöverskridande möten, konstnärlig förnyelse och långsiktig utveckling – nationellt och internationellt.

Under 2018 kommer Musikplattformen ha ett särskilt fokus vid ansökningar som riktar sig till barn och unga. Ansökningar som gäller andra målgrupper kan förstås också söka stöd under året.

Konstnärlig utveckling och samarbete

Musikverket fördelar ekonomiskt stöd till samarbetsprojekt som ska stärka det fria musiklivet och ge musikupplevelser av högsta kvalitet för hela Sverige. Projekten ska syfta till fördjupad konstnärlig utveckling och till att skapa relationer nationellt och internationellt.

Aktörer inom det fria musiklivet, organisationer, institutioner och myndigheter kan söka projektstöd. Det fria musiklivet utgörs av enskilda musikskapare, musikgrupper och organisationer som verkar utanför de offentligt finansierade institutionerna.

För mer info och ansökan se Musikverkets hemsida samt kriterier.