Projektfinansiering

Kulturstöd Stockholms Län

2015-08-25

Stockholms läns landsting vill genom kulturstöd till kontinuerlig eller tillfällig verksamhet bidra till ett rikt kulturutbud med hög kvalitet i hela Stockholms län. Projekt eller verksamhet som vänder sig till åldersgruppen 6-25 år prioriteras.  Landstinget fördelar cirka 10 miljoner kronor per år i stöd till kulturstöd till kontinuerlig eller tillfällig verksamhet. Stödet kan sökas en tre gånger per år. Inga stöd beviljas retroaktivt.

Vilka kan söka?

Juridisk person (föreningar, bolag, stiftelser etcetera) och enskild firma. Kulturnämnden beviljar normalt inte stöd till enskild kulturutövare, kommun och stat.

Vad kan man söka för?

Stödet riktar sig till publika projekt eller verksamheter av hög kvalitet inom alla konstområden. Projektetet eller verksamheten ska vara öppen för allmänheten och ha en regional betydelse för Stockholms läns kulturliv. Projekt eller verksamheter som har barn och unga (6-25 år) som publikgrupp prioriteras.