Projektfinansiering

Kulturstöd Göteborg Projektstöd Pronto

2015-08-24

Vad kan du söka projektstöd till?

Projektstöden går till projekt som genomförs och avslutas inom en given tidsram. Stödet kan användas för att producera ett konstnärligt verk och omfattar planering, förberedelser och genomförande samt en publik presentation, till exempel en utställning, föreställning eller konsert. 

Projekt som är nyskapande inom sin genre och vänder sig till en publik i Göteborg har störst chans att få stöd. Annat som prioriteras är projekt som når nya publikgrupper eller arbetar gränsöverskridande. Projekten bör också öka kontaktytorna mellan sektorer och olika grupper i samhället, ske i samverkan med andra aktörer och främja nätverksarbete.
Projekt med flera finansiärer har större chans att få stöd.

Hur mycket kan du söka?

Det vanliga projektstödet har ingen övre gräns för hur mycket pengar du kan söka. Projektstöd Pronto kan ge maximalt 40 000 kr per projekt.

Vem kan få projektstöd?

Det är bara juridiska personer (organisationer) som kan få projektstöden.
En juridisk person kan vara en ideell eller ekonomisk förening, stiftelse, enskild firma eller bolag.

Ansökningstider för Projektstöd Pronto

Pronto är ett lite snabbare och mindre projektstöd som du kan söka fyra gånger om året. Stödet ska gå till konst- och kulturprojekt med lite kortare framförhållning.

Ansökningstider under 2015 för Projektstöd Pronto är måndag 26 januari, måndag 27 april, måndag 24 augusti och måndag 26 oktober kl 24.00.

Beslut om Projektstöd Pronto tas fyra-sex veckor efter den sista ansökningsdagen.