Projektfinansiering

Kulturrådet: Verksamhetsbidrag till till musikarrangörer för 2019

2018-10-16

Kulturrådet fördelar årligen verksamhetsbidrag till musikarrangörer

Vem kan söka?

Bidrag kan sökas av juridiska personer (organisationer) verksamma i Sverige. Med fri aktör avses organisationer som inte har offentlig huvudman.

 

För vad kan man söka?

Verksamhetsbidrag kan sökas för omfattande och kontinuerlig konsertverksamhet med professionella artister och musikgrupper. Ett riktmärke för detta är:

• att organisationen har arrangerat minst sex konserter med professionella musikgrupper och/eller artister under innevarande år och att verksamhet i minst motsvarande omfattning planeras för den period ansökan avser, eller

• att organisationen bedriver en återkommande festivalverksamhet av nationell kulturpolitisk betydelse.

 

En referensgrupp för arrangörer inom musikområdet har inrättats och kommer framöver att göra bedömning av inkomna ansökningar för både verksamhets- och projektbidrag inom musikområdet.

Från och med 2017 ska ett antal krav vara uppfyllda för att man ska kunna erhålla bidrag.