Projektfinansiering

Kulturrådet: Musikutgivning (Fonogramstöd)

2019-09-12

Kulturrådet ger bidrag till produktion, distribution och marknadsföring av musikutgivning (fonogram). Med musikutgivning (fonogram) avses professionellt utgivna inspelningar av musik och ljudkonst på olika fysiska och/eller digitala media.

Vem kan söka? 

Organisationer verksamma i Sverige som är juridiska eller fysiska personer med F-skattsedel kan söka detta bidrag. Den sökande organisationen ska ha ett samlat ansvar för utgivningen som ansökan gäller.

För vad kan man söka?

Bidraget kan sökas för produktion, distribution och marknadsföring av en enskild musikutgivning.

Bidraget kan sökas för musik som planeras ges ut senast nio månader efter sista ansökningsdag. Om särskilda skäl föreligger kan tiden förlängas. Bidraget kan också sökas för musik som givits ut som längst sex månader innan sista ansökningsdag. 

Bidrag lämnas som regel för upp till 50 procent av produktionens totala kostnad.