Projektfinansiering

Kulturrådet Fri scenkonst projektbidrag som äger rum 2019

2018-09-11

Fri scenkonst – projektbidrag

Två gånger om året fördelar Kulturrådet bidrag till nationella och internationella projekt.  Bidraget går till professionella inom dans, teater, musikteater, opera, cirkus, performance och övriga uttryck.

VEM KAN SÖKA?

Bidraget kan sökas av organisationer eller grupper som är en juridisk person eller enskild näringsidkare med F-skattsedel. Du som söker ska bedriva professionell verksamhet och vara verksam i Sverige.

Om du vill söka bidrag men inte uppfyller kraven ovan kan en annan organisation söka bidrag för din räkning. Det förutsätter att det finns en direkt koppling mellan den sökande organisationen och din grupps verksamhet. Observera att det i ett sådant fall är den sökande organisationen som är ansvarig för bidraget. Det gäller bidragets användning, genomförandet av projektet, redovisning och övriga bidragsvillkor.

FÖR VAD KAN MAN SÖKA?

Projektbidrag kan sökas för enskild produktion, presentation, samproduktion eller en insats som utvecklar konstformen nationellt. Det går även att söka bidrag för exempelvis internationellt gästspel i Sverige, turnéer utomlands och europeiskt samarbetsprojekt medfinansiering som söker eller redan fått stöd genom EU.

För internationella gästspel i Sverige eller turnéer utomlands kan du söka på två olika sätt. Dels kan du söka projektbidraget, dels det särskilda internationella turnébidraget.

Du kan läsa mer om det internationella turnébidraget här: Fri scenkonst – internationella turnébidrag

Mer info om Fri Scenkonst - projektbidrag här.