Projektfinansiering

Kulturbryggan Startstöd

2014-04-07

Syfte

 • Stödja framväxten av konstnärligt eller kulturellt nyskapande idéer i ett tidigt skede
 • Stödja utvecklingen av projekt som på sikt skapar förutsättningar för nyskapande former av konst och kultur
 • Fylla ett behov och ett tomrum som andra offentliga finansiärer inte kan tillgodose vilket gör att vi i första hand eftersträvar projekt utan någon annan finansiering som vi kan helfinansiera

Krav

 • Projektet ska till formen vara förstudier, projekteringar eller motsvarande
 • Ni kan söka upp till 100 000 kronor
 • Inga krav på medfinansiering
 • Endast ansökningar som skickas in via portalen på vår hemsida behandlas
 • Endast projektbeskrivningar som görs i föreskriven mall behandlas
 • Endast ansökningar för projekt som påbörjas efter sista ansökningsdag och som inte har genomförts innan beslutsdatum behandlas
 • Inga kompletteringar till ansökan kan göras efter sista ansökningsdag
 • Inga bilagor kan tas emot. Har ni relevant information ber vi er länka till den i anvisat fält i projektbeskrivningsmallen.
 • Inga förhandsbesked kan lämnas på gjord ansökan

Vem kan söka stöd?

Stöd kan sökas av fysisk eller juridisk person. Detta innefattar alltifrån enskilda individer, ideella föreningar och företag till större organisationer och institutioner
Löst sammansatta konstellationer av olika individer utan någon huvudansvarig person kan inte söka stöd. Det måste finnas en huvudman i botten som kan agera juridiskt rättssubjekt.
Projektägare som söker måste vara folkbokförd Sverige och vara partipolitiskt och religiöst obunden