Stipendier

Konstnärsnämnden: Krisstipendium

2020-05-14

Stipendium till följd av intäktsbortfall

Syftet med stipendiet är att kompensera för yrkesverksamma konstnärers intäktsbortfall till följd av utebliven ersättning i samband med inställda konstnärliga uppdrag, som var planerade att äga rum under perioden 12 mars till 31 augusti 2020. Avtalet måste ha varit tecknat före den 29 mars.

Krisstipendium går även att söka för konstnärliga uppdrag som skulle inträffat under perioden, men som har blivit uppskjutna till efter 31 december 2020, om ersättning för uppdraget inte har betalats ut eller kommer att betalas ut under innevarande år. 

Intäktsbortfallet måste uppgå till sammanlagt minst 15 000 kronor exklusive moms (alternativt 15 000 kronor brutto vid utebliven löneinkomst) för att konstnär ska vara berättigad att söka stipendiet. 

Stipendiet kan sökas på en av tre nivåer, 15 000 kronor, 30 000 kronor eller 50 000 kronor, baserat på styrkt intäktsbortfall. Sökande väljer nivå och verifierar intäktsbortfall upp till sökt summa. Stipendiet är skattefritt och behöver inte redovisas.