Basho Winds

Uruppförande
Datum: 
2018-02-10 15:00
Tonsättare: 
Martin Q Larsson
Place: 

Stockholm ̣̣– Kgl Musikhögskolan, Nathan Milsteinsalen

Musiker: 
KMHs Serenadensemble
Besättning: 
Dubbel blåskvintett