Svävar över äng

Uruppförande
Datum: 
2020-03-14 16:00
Tonsättare: 
Maria Lithell Flyg
Place: 

Uppsala ̣̣– Helga Trefaldighetskyrka

Musiker: 
Uppsala Vokalensemble och Josefina Paulsson under ledning av Sofia Ågen
Besättning: 
Blandad kör, nyckelharpa