Jag är en känslig själ (I am a sensitive kind of person)

Uruppförande
Datum: 
2017-10-13 12:00
Tonsättare: 
Maria Lithell Flyg
Place: 

Västerås ̣̣– Västerås Konserthus

Musiker: 
Magdalena Meitzner och Linn Persson
Besättning: 
slagverk, saxofon