Jag är för att vi finns

Uruppförande
Datum: 
2019-04-14 18:00
Tonsättare: 
Maria Lithell Flyg
Place: 

Stockholm ̣̣– Clarion Hotel Tapto (Jungfrugatan 57, (T) Stadion)

Musiker: 
Hidden Mother - Magdalena Meitzner, Ulrik Nilsson
Besättning: 
slagverk, objekt, röst