Evig nåd

Uruppförande
Datum: 
2018-09-23 17:00
Tonsättare: 
Kjell Perder
Place: 

Stockholm ̣̣– Adolf Fredriks kyrka

Musiker: 
Adolf Fredriks kyrkas kammarkör
Besättning: 
Kör a cappella