Tableau Vivant

Uruppförande
Datum: 
2019-02-07 19:00
Tonsättare: 
Jörgen Dafgård
Place: 

Malmö ̣̣– Malmö Live

Musiker: 
Johan Dalene och Malmö Symfoniorkester under ledning av Ana Bihlmaier
Besättning: 
Violin och orkester: 2*22*2 4230 timp/slv, stråk