Sånger om en annan verklighet

Uruppförande
Datum: 
2018-11-16 17:00
Tonsättare: 
Johan-Magnus Sjöberg
Place: 

Lund ̣̣– Allhelgonakyrkan

Musiker: 
Anna Einarsson, Mattias Rodrick, Johan-Magnus Sjöberg
Besättning: 
Mezzosopran, cello och piano