Psaltare och Lyra

Uruppförande
Datum: 
2017-11-25 19:00
Tonsättare: 
Johan-Magnus Sjöberg
Place: 

Lund ̣̣– Universitetsaulan

Musiker: 
Lunds Akademiska kör under ledning av Cecilia Martin-Löf
Besättning: 
Blandad kör