Prisa Herren

Uruppförande
Datum: 
2018-05-10 17:00
Tonsättare: 
Emil Råberg
Place: 

Krakow ̣̣– Santa Barbara kyrka

Musiker: 
Maria Magdalena Kammarkör, Mats Nilsson
Besättning: 
Kör a cappella