Aktuell information med anledning av Coronakrisen

Med tanke på Coronavirusets spridning vill vi delge viktig information till dig som ansluten, samarbetspartner eller besökare till FST.


FST:s policy för hantering av Coronavirus – covid-19
Med anledning av den pågående spridningen av det nya Coronaviruset – covid 19 har FST infört en policy med syftet att i möjligaste mån bidra till att minska spridningen av smitta och belastningen på vården. Policyn tar sin utgångspunkt i Folkhälsomyndighetens rekommendationer och i arbetsgivarens arbetsmiljöansvar enligt arbetsmiljölagen. 
Policyn finns att läsas här

KLYS förslag till krispaket för kulturen
I nära dialog med sina medlemsorganisationer har KLYS tagit fram ett förslag till regeringen med åtgärder att vidta för att lindra Coronakrisens inverkan på kulturskapares ekonomi. Förslagen omfattar både kulturpolitiska och arbetsmarknadspolitiska prioriteringar. Läs mer här
Läs KLYS förslag till krispaket för kulturen här

Regeringen anslår 500 miljoner i akut stöd till kulturen 
Regeringens medel kommer tilldelas verksamheter som förlorar intäkter till följd av begränsningen av offentliga tillställningar. Aktörer verksamma inom kulturområdet, stora som små, ska kunna få stöd. Stödpaketet omfattar även det frilansande kulturlivet. Regeringen anförtror expertmyndigheterna på området uppdraget att fördela stöd till de kulturaktörer som behöver det som mest just nu, inte minst kulturskapare. Vi återkommer om besked om närmare utformning av stöden och hänvisar till regeringens arbete inom Kulturdeparatementet med anledning av nya coronaviruset

Konstnärsnämnden omfördelar pengar för att kunna stötta fler konstnärer
Konstnärsnämnden kommer att dela ut totalt 100 extra arbetsstipendier. Arbetsstipendierna kommer att fördelas mellan ansökande inom de ordinarie utlysningarna. Nya utlysningar kommer alltså inte göras i dagsläget. 
För mer information, se här

Ökad möjlighet till A-kassa
Regeringen meddelade den 30 mars flera lättnader i arbetslöshetsförsäkringen. Tiden för att kvalificera sig till a-kassa kortas ned från 12 månader till 3 månader. En kraftigt nedkortad kvalifikationstid för a-kassa var något som FST föreslog i KLYS’ krispaket för kulturen.
Läs mer här