2020-03-18
Foto: Regeringen.

Yrkesverksamma kulturskapares förslag till åtgärder för kulturen p g a Coronaviruset

I nära dialog med sina medlemsorganisationer har KLYS tagit fram ett förslag till regeringen med åtgärder att vidta för att lindra Coronakrisens inverkan på kulturskapares ekonomi. Förslagen omfattar både kulturpolitiska och arbetsmarknadspolitiska prioriteringar.

Yrkesverksamma kulturskapares förslag till åtgärder för kulturen p g a Coronaviruset har idag, onsdagen den 18 mars, lämnats in till regeringen. I måndags träffade KLYS tre statsråd; Amanda Lind - minister för kultur, demokrati och idrott, arbetsmarknadsminister Eva Nordmark och socialförsäkringsminister Ardalan Shekarabi för att diskutera covid-19 effekter och konsekvenser för kulturskaparna utifrån det aktuella läget.

Bland FST:s konkreta förslag är att regeringen och kulturmyndigheterna behöver agera skyndsamt med flexibel omfördelning av bidragsformer. Då kan exempelvis förlorade inkomster från residens och resor ersättas med kortsiktiga arbetsstipendier. En annan direkt åtgärd är att skapa möjligheter i arbetslöshetsförsäkringen för frilansande löntagare och företagare i olika former att få tillgång till a-kassa i större utsträckning under Coronakrisen. 

– Spridningen av coronaviruset påverkar Sveriges kulturliv. Enskilda kulturskapare arbetar ofta som frilansare och egenföretagare, har små ekonomiska marginaler och är ofta mycket beroende av löpande uppdrag. Regeringen arbetar för närvarande med att teckna en lägesbild, kartlägga behov och ta fram förslag på åtgärder för att mildra virusspridningens konsekvenser för samhällets alla olika sektorer, säger arbetsmarknadsminister Eva Nordmark via regeringens webbplats.

Läs KLYS förslag till krispaket för kulturen här

Krispaketet innehåller en rad viktiga åtgärder som ska avhjälpa de negativa konsekvenserna för yrkesverksamma kulturskapare till följd av Coronakrisen. Förslagen handlar i första hand om:

 • Krismedel till Konstnärsnämnden och Författarfonden, som ska kunna sökas av professionella kulturskapare inom alla konstområden, p.g.a. uteblivna inkomster under tiden Corona drabbar sektorn, för dem som har svårt att få tillgång till a-kassa
 • Krismedel till kulturinstitutioner med publik verksamhet och arrarrangörer av kulturevenemang samt fria grupper inom samtliga konstområden, i syfte att de ska kunna hålla avtal och betala ut arvoden, ersättningar och löner till medverkande kulturskapare
 • Lättnader i hyreskostnader för offentligt ägda lokaler inom kulturområdet
 • Extra medel för att förstärka centrumbildningarna (uppdragsförmedling på kulturområdet) som idag representerar 11 000 frilansare inom alla konstområden, bl a för att de ska kunna ställa om och kunna förmedla andra typer av jobb åt kulturskapare under denna tid, t ex inom skola, vård och omsorg
 • Att skapa möjligheter i arbetslöshetsförsäkringen för frilansare i olika former att få tillgång till a-kassa i större utsträckning under Coronakrisen
 • Att slopa eller korta ned kvalifikations- och anslutningstiden för nya medlemmar i A-kassan så att frilansare kan få arbetslöshetsförsäkring utbetald direkt eller så snart som möjligt, ungefär på det sätt som gjordes under finanskrisen 2009, då man dubblerade månaderna för anslutning. Nu behövs dock anslutning i ännu snabbare takt.
 • Att egenföretagare ska kunna permittera sig själva, på så sätt att de kan jobba deltid i sitt företag, och få statligt stöd för att täcka upp inkomstbortfall motsvarande det förslag till korttidspermittering som regeringen beslutat om för företag som behöver permittera sina anställda.

Vidare föreslås:

 • Förstärkning av resurser till filmområdet
 • Förstärkning av mediestödet
 • Större flexibilitet för kulturmyndigheter i bidragsgivningen
 • Förstärkning av kultursamverkansmodellen med inriktning mot att skydda kulturlivet i landets alla regioner mot Coronakrisens negativa effekter
 • Möjlighet för yrkesverksamma kulturskapare med långa utbildningar att skjuta upp betalningen av studielån till CSN
 • På sikt förstärkning av scenkonstallianserna