Projektfinansiering

Kulturrådet Musikarrangörer projektbidrag

2018-10-16

Bidraget syftar till att främja en mångfald av musik av hög kvalitet som tillgängliggörs för allmänheten i form av konserter eller andra publika evenemang. Bidrag kan sökas för konserter med professionella artister och musikgrupper inom den fria sektorn samt för samlande och stödjande insatser för arrangörer inom musikområdet. Bidrag lämnas inte för amatörverksamhet/projekt. Observera att särskilda krav för tillgänglighet ställs för organisationer som uppbär bidrag från Kulturrådet från och med 2017.Kulturrådet fördelar projektbidrag till arrangörer som verkar för att presentera professionell musik för allmänheten.

Vem kan söka?

Projektbidrag kan sökas av juridiska personer (organisationer) och enskilda näringsidkare med F-skattsedel. Organisationer som uppbär verksamhetsbidrag från Kulturrådet eller genom fördelning från riksorganisationer beviljas endast projektbidrag om det finns särskilda skäl.

För vad kan man söka?

Projektbidrag kan sökas för:

Festivaler
Konsertserier
Turnésamarbeten mellan arrangörer med svenska eller internationella grupper i Sverige.
Främjande insatser som bidrar till att utveckla arrangörsledet.

Projektbidrag kan sökas i oktober för projekt som påbörjas tidigast och avslutas senast under nästkommande år.

Ett riktmärke är att minst fem konserter riktade till allmänheten ska ingå i projekt som rör konsertserier och samarbeten kring turnéer. Bidrag kan sökas för nationella såväl som för internationella musikgruppers medverkan.

För mer info se Kulturrådets hemsida.