Projektfinansiering

Internationellt mobilitetsstöd, Kulturrådet

2014-05-06

Kulturrådet ger resestöd till internationella turnéer inom musikområdet i Sverige och utlandet.

Vem kan söka?

 • Svenska institutioner och fria aktörer som arbetar med eller arrangerar professionell musikverksamhet kan söka internationellt mobilitetsstöd. Fri aktör är en juridisk eller fysisk person med F-skattsedel. Fria aktörer prioriteras.
 • Enskilda utövare prioriteras inte utan hänvisas till Konstnärsnämnden.

För vad kan man söka?

 • Svenska aktörer kan söka stöd för turnéer i utlandet. Inbjudan från utländsk arrangör eller annan samordnande utländsk part ska bifogas ansökan.
 • Svenska arrangörer kan söka stöd för att bjuda in internationella aktörer för turnéer i Sverige.
 • Stödet omfattar kostnader för resor mellan Sverige och samarbetslandet/länderna, frakt och visum. Gage till medverkande ska som regel betalas av arrangören.
 • Observera att den som söker stöd för internationella samarbetsprojekt ska ta upp resekostnader inom ramen för det stödet och inte söka mobilitetsstöd parallellt för ett och samma projekt.

Grund för bidragsfördelning

 • Konstnärlig kvalitet och kulturpolitisk betydelse är vägledande vid bedömning av ansökan, liksom långsiktighet, ömsesidig förankring i samarbetslandet/länderna, en mångfald av konstnärliga uttryck och geografisk spridning. Bidragsgivningen ska under året präglas av ett jämställdhetsperspektiv.
 • Fria aktörer prioriteras, alltså verksamheter som inte har offentlig huvudman.
 • Projekt som möter en publik prioriteras.
 • Turnéer prioriteras framför enstaka konserter. Som regel bör en turné innehålla minst tre speltillfällen för att ansökan ska beviljas.
 • Medfinansiering från andra parter krävs. Det kan vara medel från lokal, regional, statlig, internationell eller privat finansiär eller insats från den internationella samarbetsparten, exempelvis till gage eller annan ersättning.