2023-03-08
Foto: Josef Sjöblom.

Svenska Tonsättare och Gehrmans firar jämställdheten med sex nya körverk

En animalisk svit för kör och solotrio med höns-touch, en drömsk diskantkörssättning av en Edith Södergran-text, ett stycke för tredelad, stor dam- och flickkör som uruppfördes på Malmö Lives konsertserie "100 kvinnor 100 år", en vacker önskan för ungdomskör, en dansant fjärilsflykt på rätoromanska och en mörk och mustig tolkning av en Baudelaire-dikt – det blev resultatet av den efterlysning som gick ut från Gehrmans Musikförlag och Föreningen Svenska Tonsättare under senhösten 2021.

Nya a cappella-verk av kvinnliga tonsättare ges nu ut av musikförlaget som ett led i ökad jämställdhet i körmusiken och en snabbare utveckling mot balans i programsättning och repertoar. Idag, på den internationella kvinnodagen, presenterar vi samtliga tonsättare som får sina verk utgivna i Gehrmans serie #svenskkörmusik: 

Linda Alexandersson – Önskenatt (2021)
Anna Cederberg-Orreteg – Natten då stjärnorna föll (2021)
Birgitta Flick – Nocturne (2020)
Susanna Lindmark – Tschitta saltunza (2020)
Marie Sandell – Liknöjd fauna (2017)
Kristin Warfvinge – Une charogne (2021)

Varje verk och dess tonsättare presenteras med en film där musiken spelats in av namnkunniga svenska och utländska körer. För mer information, se här.

– Vi är enormt glada över det stora gensvar från kvinnliga tonsättare som vår Efterlysning gav. Det finns fortfarande en stor obalans i programläggningen hos körer, både i Sverige och internationellt, och inte minst hos de professionella ensemblerna. Det som är unikt i svensk körmusik är det starka bandet mellan körerna, dirigenterna, tonsättarna och förlagen. Ofta är tonsättarna kördirigenter, och vi som arbetar på musikförlagen är körsångare. Det finns ett spännande kretslopp och en stor kunskap som gynnar repertoarutvecklingen, säger Janna Vettergren, projektledare för serien #svenskkörmusik och professionell körsångare.

– Det finns en stark skaparkraft och framåtanda inom svensk körmusik. Återväxten inom konstmusiken är något vi ständigt arbetar med och det är glädjande att se den höga kvalitet och mångfald som blir tydlig med denna satsning. Att skapa lika möjligheter för alla tonsättare är lika självklart som viktigt, säger Martin Jonsson Tibblin, ordförande för Föreningen Svenska Tonsättare. 

– Jag går sista terminen på magisterutbildningen i komposition och som relativt ny i branschen är jag glad att folk får upp både ögonen och öronen för min musik. Min estetik handlar mycket om kontraster mellan det fula och det vackra och mitt verk är en tonsättning av en väldigt speciell dikt av Baudelaire som speglar just det. Min förhoppning är att få fler möjligheter att skriva avancerad körmusik för toppensembler, säger Kristin Warfvinge, en av tonsättarna i serien #svenskkörmusik.

De verk som anmäldes till efterlysningen visade stor bredd i uttryck, sättning och svårighetsgrad, men framför allt hög kvalitet. En jurykommitté bestående av Krista Audere, Karin Rehnqvist, Karin Ekedahl, Bengt Ollén och Simon Arlasjö bedömde de anonymiserade verken och utsåg sex stycken för utgivning. 

Projektet har också resulterat i att KVASTs repertoarbank utökas med nya körverk av Kristin BoussardIa ErlandssonMikaela ErikssonAdina Manghi ForsbergRosali GrankullKarin HögstrandVictoria KlintAnna-Karin KlockarAnna-Lena LaurinEmmy LindströmLina NybergAnne PajunenCatharina PalmérAnn-Sofi Söderqvist och Mirjam Tally

Denna satsning för ökad jämställdhet i körmusiken genomfördes av Gehrmans Musikförlag i nära samarbete med FST, samt med stöd av Musikförläggarna och STIM Forward Fund.