2021-11-08
Grafik: FST/Tegel och Hatt.
Stipendier

Ansök om FST:s stipendium 2021

Varje år delar FST ut stipendier till yrkesverksamma, Stimanslutna upphovspersoner inom det konstmusikaliska området. Sista ansökningsdag i år är den 30 november 2021.

​Sista ansökningsdatum är den 30 november kl. 17.00. 
Urvalskriterier som har fastställts av FST:s styrelse är följande:

Krav

  • Den ansökande ska vara Stimansluten
  • ​Den ansökande får ej ha tilldelats Stim-stipendium eller Konstnärsnämndens arbetsstipendium eller långtidsstipendium under innevarande år.
  • ​Man kan inte få FST-stipendium två år i följd. Den som erhöll FST:s stipendium 2020 kan alltså inte ansöka i år. 

Bedömningskriterier

  • Den ansökandes aktivitet som tonsättare beaktas (primär bedömningspunkt). 
  • ​​​​Den ansökandes ekonomiska situation beaktas.


Tilldelningsbeslut
Beslut om tilldelning tas av FST:s stipendiekommitté, som består av tre föreningsmedlemmar samt föreningens ordförande som föredragande utan rösträtt (enligt stämmobeslut 2011-04-08). Stipendiebeloppet har de senaste åren varit 50 000 kr.

Besked om tilldelning av FST-stipendier sker tidigast i mitten av december och publiceras även på FST:s hemsida och andra publika kommunikationskanaler. Utbetalning till stipendiater sker tidigast i slutet av december.

OBS! Om du har som sökt årets Stimstipendium, kan du med fördel avvakta Stims besked om tilldelning innan du påbörjar din ansökan, ifall du tilldelas detta. STIM beräknar kunna ge besked till alla som ansökt om Stimstipendium 2021 i mitten av november.

Till ansökan
Du ansöker direkt via detta formulär.
Om du är FST-medlem ansöker du enklast via formuläret på Medlemssidorna (du måste vara inloggad på Medlemssidorna för att se sidan och formuläret).
Sista ansökningsdatum är den 30 november kl. 17.00.