Stipendier

Anna Ahrenbergs Grez-stipendium för yrkesverksamma musiker och tonsättare

2017-05-01 to 2017-06-15

Anna Ahrenbergs Grez-sur-Loing - stipendium skall främja konstnärlig eller vetenskaplig utveckling för yrkesverksamma konstnärer, författare, musiker, tonsättare och forskare. Enligt ett rullande schema erbjuder Stiftelsen dem möjlighet att vara verksamma under en eller två vårmånader i Hôtel Chevillon i Grez-sur-Loing söder om Paris. Hôtel Chevillon är känt för alla de nordiska konstnärer och författare, som var verksamma där i slutet av 1800-talet. Numera ägs Hôtel Chevillon av den Göteborgsbaserade Stiftelsen Grez-sur-Loing, www.grez-stiftelsen.se.

Enligt nu gällande tolkning av stadgar och praxis kan stipendiet sökas av yrkesverksamma musiker och tonsättare enligt följande
– dels i Göteborg mantalsskrivna personer

– dels personer i Göteborgsregionen, dvs de närmast liggande kommunerna som ingår i Göteborgsregionens kommunalförbund,
– dels ock personer som forskar eller har anställning vid Göteborgs universitet och Chalmers samt eventuellt annan institution i regionen som ägnar sig åt forskning eller utbildning men som är mantalsskrivna utanför Göteborgsregionen.

 

Ansökan (blankett se: www.annaahrenberg.com) kan göras enligt två alternativ:

Två månader: Stipendium som innefattar bostad i Hôtel Chevillon under månaderna mars och april 2018 vartill kommer ett kontantbelopp på 40.000 kr.

En månad: Stipendium som innefattar bostad i Hôtel Chevillon under månaderna mars eller april 2018 vartill kommer ett kontantbelopp på 25.000 kr.

Ansökan skall göras under perioden 1 maj – 15 juni 2017

Ansökningar sänds eller lämnas till

Stiftelsen Anna Ahrenbergs fond för vetenskapliga m. fl. ändamål

Danske Bank Stiftelsetjänst

Box 11055

S-404 22 Göteborg.

Besöksadress: Östra Hamngatan 45

 

Beslut om stipendiat meddelas senast under september/oktober.