2023-11-16
Illustration: Dina Liberg (Canva)
Anmälan är öppen till 22 november

Välkommen att anmäla verk till presentationsdag i Glasgow

Den 13 januari anordnar FST en presentationsdag av konstmusik i Glasgow för EAM och kammarmusik, i syfte att bredda den nutida repertoaren. Verken framförs i The New Auditorium vid Glasgow Royal Concert Hall. Presentationsdagen sker i samarbete med Gageego! och New Music Scotland.

Utlysningskriterier 


Anmälan och kriterier allmänt 

 • Endast Stimanslutna tonsättare kan anmäla verk.
 • Verket får inte vara äldre än 10 år.  
 • Komplett material (partitur+stämmor alt ljudfil) måste vara utgivet av förlag eller deponerat på Svensk Musik senast 22 november (via mail score@svenskmusik.org
 • Tonsättare kan anmäla ett helt verk eller utsnitt av ett verk. (Ett EAM-verk eller ett kammarmusikverk).
 • Durata för verket (eller utsnittet) får vara max 12 minuter. 
 • Endast ett verk per tonsättare kan anmälas.  
 • Anmälda tonsättare åtar sig att närvara på presentationsdagen. 
 • Inga arvoden utgår för utvalda tonsättare, däremot erbjuds rese- och logikostnader för tillresande tonsättare. 
 • En kommitté bestående av två tonsättare samt en representant från Gageego! utser verken. 
 • Anmälan sker genom anmälningsformuläret senast onsdagen 22 november kl 12.00.


Kriterier EAM

 • Verket får vara komponerat för max 4 högtalare.
 • Ljudfiler måste laddas upp i anmälningsformuläret (skicka inga ljudfiler per mejl).


Kriterier Kammarmusik 

 • Gageego! består av sju musiker: flöjt, klarinett, slagverk, piano, violin, viola och cello. Anmälda verk kan vara från duo upp till full besättning. (Soloverk samt verk utöver maxbesättning eller med specialinstrument, solister, elektronik eller liknande godtas ej.)       
 • Partitur måste laddas upp som pdf i anmälningsformuläret (skicka inga partitur per post eller per mejl).  
 • En inspelning av verket, eller en MIDI-simulering, måste laddas upp i anmälningsformuläret (skicka inga inspelningar per post eller per mejl). 


Har du några frågor vänligen kontakta: Dina Liberg, projektledare, via e-post: dina.liberg@fst.se