Presentationsdag för ny svensk musik i Glasgow

Presentationsdag i Glasgow – Anmälan senast 22 nov kl. 12.00.

Anmälan och kriterier allmänt 

 • Endast Stimanslutna tonsättare kan anmäla verk.
 • Verket får inte vara äldre än 10 år.  
 • Komplett material (partitur+stämmor alt ljudfil) måste vara utgivet av förlag eller deponerat på Svensk Musik senast 22 november.
 • Tonsättare kan anmäla ett helt verk eller utsnitt av ett verk. (Ett EAM-verk eller ett kammarmusikverk).
 • Durata för verket (eller utsnittet) får vara max 12 minuter. 
 • Endast ett verk per tonsättare kan anmälas.  
 • Anmälda tonsättare åtar sig att närvara på presentationsdagen den 13 januari 2024.
 • Inga arvoden utgår för utvalda tonsättare, däremot erbjuds rese- och logikostnader för tillresande tonsättare. 
 • En kommitté bestående av två tonsättare samt en representant från Gageego! utser verken. 
 • Anmälan sker genom anmälningsformuläret senast onsdagen 22 november kl 12.00


Kriterier EAM

 • Verket får vara komponerat för max 4 högtalare.
 • Ljudfiler måste laddas upp i anmälningsformuläret (skicka inga ljudfiler per mejl).


Kriterier Kammarmusik 

 • Gageego! består av sju musiker: flöjt, klarinett, slagverk, piano, violin, viola och cello. Anmälda verk kan vara från duo upp till full besättning. (Soloverk samt verk utöver maxbesättning eller med specialinstrument, solister, elektronik eller liknande godtas ej.)       
 • Partitur måste laddas upp som pdf i anmälningsformuläret (skicka inga partitur per post eller per mejl). 
 • En inspelning av verket, eller en MIDI-simulering, måste laddas upp i anmälningsformuläret (skicka inga inspelningar per post eller per mejl). 

Anmälan av verk till presentationsdagen