2023-05-12
FST:s årsstämma 2023. Foto: Anna Cokorilo.
Årsstämma

Rapport från FST:s årsstämma 2023

82 medlemmar deltog vid FST:s stämma och cirka 90 personer var med på föreningsmiddagen fredagen den 28 april på Wenner-Gren Center i Stockholm.

Så har vi nu formellt lagt år 2022 bakom oss. Tack till alla FST-medlemmar som var på plats och gjorde sina röster hörda när föreningen välkomnade till årsmötet med anslutande middag den 28 april på Wenner-Gren Center i Stockholm. I samband med stämman anordnades även en utbildning i juridik för tonsättare med FST:s nye juridiske rådgivare och upphovsrättsexpert Thorbjörn Öström

Stims vd Casper Bjørner och konsulten Håkan Hildingsson presenterade Stimsfärens pågående utvecklingsarbete som kommer att träffa konstmusik och annan marknadsmässigt eftersatt musik i högre utsträckning fr.o.m. 2024.

Martin Jonsson Tibblin omvaldes som ordförande och Ylva Fred omvaldes som styrelseledamot för en period om två år, enligt valberedningens förslag. Då Marie Samuelsson hade förklarat sig ej stå till förfogande för omval och Dror Feiler, som suttit i styrelsen sedan 2013 och FST förordar att mandatperioder endast undantagsvis överskrider 8 år, valde stämman två nya styrelseledamöter; Henrik Denerin och Katarina Leyman, enligt valberedningens förslag.

FST:s styrelse består nu i sin helhet av (mandatperiod i parentes):            

Martin Jonsson Tibblin, ordförande (2025)
Ylva Fred, vice ordförande (2025)
Johan Blixt (2024)
Henrik Denerik (nyval, 2025)
Katarina Leyman (nyval, 2025)
Tebogo Monnakgotla (2024)
Johan Svensson (2024)
Marcus Wrangö (2024)

Till medlemsrevisorer omvaldes Tony Blomdahl, ordinarie och Peter Bjuhr, omvaldes som suppleant, för en period om ett år. Till auktoriserade revisorer omvaldes för en period om ett år Håkan Olsson Reising (KPMG), ordinarie, och Henrik Brorsson (KPMG) nyvaldes som suppleant.

Stämman valde följande medlemmar att ingå i FST:s valberedning för en period om ett år: Ulrika Emanuelsson, sammankallande (omval), Stefan Klaverdal (omval) och Johan-Magnus Sjöberg (nyval).

Kerstin Perski och Linus Andersson invaldes som FST:s hedersmedlemmar. 

Martin Jonsson Tibblin konstaterade i samband med föredragande av årsredovisningen:

– Föreningen har trots många utmaningar kunnat bedriva en omfattande verksamhet; vi har deltagit i arbetet om förbättrat skydd för frilansare i a-kassan, regeringens utredning om kulturella och kreativa näringar och om den regionala samverkansmodellen. Extra fokus lades på elektronmusik och musikdramatik vilket har genererat flera samarbetsprojekt och aktiviteter som fortsätter under 2023.

Den 30 november antog riksdagen regeringspropositionen om implementeringen av EU:s DSM-direktiv och därmed fick Sverige en uppdaterad upphovsrättslagstiftning på det digitala området. Det är ett historiskt beslut och en milstolpe för upphovsrätten som vi kämpat för i många år. Vi har bedrivit ett påverkansarbete i hela processen; från direktivets innehåll på EU-nivå till regeringens förslag på implementering. Nu ska vi följa lagstiftningens tillämpning och sätta tryck på våra motparter. 

Trots att det råder stor osäkerhet om framtiden med krig i vårt närområde, hög inflation och en begynnande lågkonjunktur väljer vi att se potential i en förändrad omvärld som ger upphov till nya samarbetsmöjligheter. Vi är stolta över de stora konstnärliga värden vi skapar genom vår musik, kommenterade FST:s ordförande när han tackade för fortsatt förtroende.

FST:s årsredovisning 2022 kan läsas i sin helhet här nedan.