2020-05-20
Johan Blixt
Foto: Martin Jonsson Tibblin.
Johan Svensson.
Foto: Vid Jakop.

Johan Blixt och Johan Svensson nyinvalda i FST:s styrelse

Vid FST:s årsmöte i maj 2020 biföll stämman valberedningens förslag till två nya styrelseledamöter: Johan Blixt och Johan Svensson. De ersätter Sten Sandell och Ulrika Emanuelsson som hade förklarat sig ej stå till förfogande för omval. Vi publicerar här två korta intervjuer med tonsättarna Johan Blixt och Johan Svensson.

3 snabba frågor till Johan Blixt

FST: Hej Johan Blixt, välkommen till FST:s styrelse! 

JB: Tack! Jag tycker FST har en otroligt viktig roll idag och är ett bra sätt att samla tonsättarna som ofta är ensamma i sin yrkesroll både professionellt och socialt. Jag hoppas att jag kan bidra med min tidigare erfarenhet från studentrörelsen och föreningslivet.

FST: Finns det något särskilt område som bör diskuteras? 

JB: Jag skulle önska att vi blickar utåt världen när vi diskuterar kulturskolan och kultur i skolan. Finns det andra sätt att musicera i skolan i andra länder som är bättre än vårt? Jag tänker orkesterspel i skolan och en bredare kulturskola som undervisare bredare än 20 minuter individuellt och någon timme i grupp. T.ex. i andra länder där musikskolan välkomnar studenter efter skolan med musikteori och kompositionsundervisning utöver instrumentallektioner. Jag tänker mig mer ett levande musikhus än en undervisningslokal.

FST: Vad gör du just nu?

JB: Just nu jobbar jag på ett stycke för soloblockflöjt och elektronik som förhoppningsvis ska uppföras på Jylland i höst och är engagerad i Samtida Musiks verksamhet som ordförande.

För mer information om Johan Blixt, se här.


3 snabba frågor till Johan Svensson

FST: Hej Johan Svensson, välkommen till FST:s styrelse!

JS: Tack så mycket! FST har idag ett viktigt arbete att utföra genom att driva frågor som förbättrar förutsättningarna för landets tonsättare och bidrar till att skapa ett större allmänt intresse för konstformen. Jag vill ha en aktiv och drivande roll i det här viktiga arbetet och hoppas och tror att jag har mycket att tillföra.

FST: Som tonsättare är du aktiv inom både den akustiska och den elektroniska musiken. Hur ser du på utvecklingen inom det konstmusikaliska området och samspel EAM och t.ex. orkester- och kammarmusik?

JS: En spännande utveckling som sker just nu är att gränsen mellan den akustiska och elektroniska musiken blir alltmer otydlig. Visst är det många tonsättare som arbetar uteslutande i det ena eller andra fältet men det är också många som arbetar aktivt inom båda fälten och skapar multimediala blandverk där akustiska och elektroniska ljudkällor, och även visuella element, vävs samman och skapar nya paletter av uttrycksmedel.

FST: Du är konstnärlig ledare och en av grundarna av ensemblen Mimitabu och programansvarig för Kalvfestivalen. Vilka projekt driver du idag?

JS: Just nu gör situationen med covid-19 det svårt för oss alla att planera framtida projekt. Mimitabu har som så många andra fått skjuta fram flera aktuella projekt, bl.a. vårt 10-årsjubileumsprojekt, och vi i Kalvfestivalen Musik tog nyligen beslutet att ställa in årets festival (eller snarare flytta fram den ett år). Vi hoppas dock alla att det snart ska vara möjligt att genomföra levande konserter igen. Mimitabu har en nordisk turné planerad till hösten och ska även medverka på Samtida Musiks 60-årsjubileum i slutet av året. I Kalvfestivalen jobbar vi vidare med planeringen av den framflyttade festivalen samtidigt som vi börjar lägga grunden för festivalen 2022.

För mer info om Johan Svensson, se här.

Rapport från FST.s årststämma 2020 kan du läsa här.