2020-05-18
FST:s digitala årsstämma 2020. I bakgrunden syns statyn av FST:s förste hedersmedlem, Erik Marks von Würtemberg. Foto: Anna Cokorilo.

Rapport från FST:s årsstämma 2020

Så har vi formellt lagt år 2019 bakom oss. Över 50 medlemmar var på plats online den 12 maj när FST anordnade sin allra första digitala årsstämma. Mötet skedde i form av en videokonferens genom e-mötesverktyget Zoom och omröstningsverktyget VoteIT.

Det var minst sagt speciellt att se alla deltagare på skärmen, men medlemmarna kände ändå en fin samhörighet och sammanhållning under mötet och allt fungerade smidigt.

Styrelseledamöterna Jenny Hettne och Marcus Wrangö omvaldes för en period om två år, enligt valberedningens förslag. Sten Sandell och Ulrika Emanuelsson hade förklarat sig ej stå till förfogande för omval och stämman biföll valberedningens förslag till två nya styrelseledamöter: Johan Blixt och Johan Svensson.

FST:s styrelse består nu i sin helhet av (mandattid i parentes):            

Martin Jonsson Tibblin, ordförande (2021)
Johan Blixt (nyval, 2022)
Dror Feiler, vice ordförande (2021)
Jenny Hettne (omval, 2022)
Maria Lithell Flyg (2021)
Marie Samuelsson (2021)
Johan Svensson (nyval, 2022)
Marcus Wrange (omval, 2022)

Till medlemsrevisorer omvaldes för en period om ett år Kent Tankred, ordinarie och Peter Bjuhr, suppleant. Till auktoriserade revisorer omvaldes för en period om ett år Håkan Olsson Reising (KPMG), ordinarie, och Lena Krause (KPMG) valdes som suppleant.

Stämman valde följande medlemmar att ingå i FST:s valberedning för en period av ett år: Esaias Järnegard, Ylva Skog (omval) och Martin Q Larsson (omval).

Violinisten Karin Hellqvist, violinisten Eva Lindal och musikern och skribenten Peter Söderberg invaldes som FST:s hedersmedlemmar vid föreningens årsstämma den 12 maj. 

FST:s ordförande Martin Jonsson Tibblin, som valdes för en period om två år vid förra årets stämma, meddelade i samband med föredragande av årsredovisningen:

– Jag ser fram emot att få arbeta med föreningens verksamhet ett år till. Ledorden för FST under 2019 har varit att samarbeta och att bygga förtroende. Det blev ett viktigt år för alla kulturskapare i Europa när EU-parlamentet röstade ja till det moderniserade upphovsrättsdirektivet. År 2020 är redan historiskt; världen har drabbats av en pandemi och på kort tid har vi varit med om en omställning som få av oss hade kunnat föreställa sig. Ett kulturliv som går på sparlåga begränsar inte bara människors tillgång att på plats ta del av konst och kultur, det får också stora konsekvenser för konstnärers möjligheter att verka och försörja sig. FST arbetar aktivt med många aktörer för att lindra de ekonomiska konsekvenserna för kulturskapare. Jag vill även tacka er medlemmar för att ni bidrar med kunskap, erfarenheter och kommunikation om era konstnärliga verksamheter. Tonsättarna och er musik är ju de bästa ambassadörerna för FST.